Suka dan Benci

Friday, May 6, 2011

 "Diwajibkan ke atas kamu peperangan (untuk menentang pencerobohan) meski ianya dibenci oleh kamu, dan boleh kamu membenci sesuatu padahal ianya baik bagi kamu, dan boleh jadi yang kamu sukai sesuatu sedangkan ianya buruk bagi kamu. Dan Allah jualah yang Maha Mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahuinya."
Surah Al-Baqarah: 216

ِِAyat tersebut berkisar mengenai kefardhuan peperangan dan kebencian manusia terhadap peperangan. Allah menambah bahawa adakalanya kita membenci sesuatu sedangkan ianya baik untuk kita, dan demikian juga sebaliknya.

Kaedah fiqhiyyah menyebut (Kitab Al-Mahsul oleh Imam Fakhrudin Ar-Razi)
"العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"
Sesebuah frasa (dari Quran atau Hadith) itu difahami dengan umum lafaznya, tidak dengan sebab ia diturunkan/diriwayatkan.

Secara amnya maksud ayat tersebut mencakupi apa-apa perkara sahaja yang dibenci atau disukai manusia, walaupun ayat tersebut diturunkan dalam memperjelaskan tanggapan manusia berkenaan hal peperangan. Barangkali yang disukai bakal memudaratkan, dan barangkali yang buruk di mata kita bakal memanfaatkan. 

Allah lebih mengetahui akan baik buruk dalam sesuatu perkara.0 comments :

Hakcipta terpelihara - Noor. Powered by Blogger.